Coaching

Coaching wordt ingezet wanneer men aan de hand van individuele gesprekken aan problemen of vaardigheden  wilt werken of wanneer een kandidaat behoefte heeft aan meer inzicht in zichzelf. Na een uitgebreid intakegesprek volgt er een voorstel voor een te volgen traject.

 

Loopbaancoaching

Je weet niet meer welke kant je nu eigenlijk op wil? Je twijfelt of de gekozen richting wel echt bij je past? Je kunt je passie maar niet vinden? Dan is loopbaan coaching misschien iets voor jou. Na een grondige intake ga je aan de hand van verschillende tools vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ beantwoorden. Veel gebruikte tools zijn het carrière-interview, kernkwaliteiten of een DISC analyse. Ook is het mogelijk een loopbaanonderzoek in te zetten. Aan het einde van het traject heb je meer inzicht in je kwaliteiten, waarden en drijfveren en kun je van daaruit gerichte stappen zetten in je carrière. 
Om te zorgen dat de verandering duurzaam is, maken we na afloop van het traject altijd afspraken over hoe we de nazorg gaan vormgeven. Meestal is er gedurende een half jaar tot een jaar contact via de mail of telefoon. Dit is een extra service, waaraan geen extra kosten zijn verbonden. Ik vind het belangrijk dat je dat wat je over jezelf geleerd hebt in de praktijk kunt blijven gebruiken. Wanneer blijkt dat je tegen nieuwe dingen aanloopt, kunnen we afspraken maken over extra te volgen sessies

Coaching psychische klachten

Wanneer je dreigt uit te vallen of uitgevallen bent voor je werk, omdat je lijdt aan psychische klachten, kan coaching uitkomst beiden. Veel voorkomende klachten zijn klachten als gevolg van overspannenheid en/of burnout, maar ook met andere diagnoses hebben we brede ervaring. Ik ontmoet vaak mensen die al lange tijd bekend zijn met hun diagnose, al verschillende therapieën achter de rug hebben, maar nog niet veel verder gekomen zijn. Daar zijn mijns inziens een paar oorzaken voor: In de eerste plaats worden deze mensen te veel als patiënt of slachtoffer behandeld. Hiermee worden hun problemen in stand gehouden. Ik werk op basis van de wensen van de klant en geef de klant zoveel mogelijk de regie. Ik weiger iemand als patiënt te zien en probeer iemand te stimuleren om in mogelijkheden te denken. Door je verantwoordelijk te maken voor je eigen problemen, zul je ze sneller en effectiever op kunnen lossen.

Herken je de volgende klachten?

Voortdurend moe, niet vooruit te branden, vergeetachtig, concentratieproblemen, weinig eetlust, huilbuien. Dan ben je misschien wel overbelast door je werk. Vaak wordt deze situatie veroorzaakt door een combinatie van factoren waarin de aard van de werkzaamheden, de branche waarin je werkt en je persoonskenmerken een rol kunnen spelen. In de coaching worden al deze factoren ontrafeld en kijken we naar de factoren waar je wel en niet iets aan kunt veranderen. Indien nodig wordt een Psychisch Belastbaarheid Onderzoek ingezet. Waar mogelijk wordt je werkgever betrokken in het traject en kijken we in hoeverre aanpassingen in je werk noodzakelijk en mogelijk zijn. Vaak leer je ook om zelf anders met problemen om te gaan. Uiteindelijk draait het erom dat je weer gezond gaat functioneren, dan wel in je huidige werkomgeving, dan wel in een totaal nieuwe baan.

Relatie coaching

Hoewel de meeste relaties liefdevol beginnen, kom je toch vaak in een fase terecht waarin het moeizamer verloopt. Relatie coaching helpt te begrijpen hoe dit komt. Waar liggen de behoeften en hoe kunnen jullie beter op elkaar inspelen? Hoe kun je elkaar beter begrijpen en minder veroordelend zijn? Kortom: hoe breng je de dialoog weer op een positieve manier op gang om uiteindelijk de relatie te verbeteren.

In relatie coaching wordt vaak met DISC gewerkt. Dit instrument brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart en op basis hiervan wordt op een eenvoudige wijze inzicht gegeven in het eigen gedrag en dat van anderen. Het vormt het uitgangspunt om elkaar, situaties of gebeurtenissen uit het verleden te begrijpen en om nieuwe afspraken te maken of tot ander gedrag te komen.

Personal coaching

Heb je er behoefte aan met een kritische blik naar je leven te kijken? Loop je tegen dingen aan waar je zelf niet uitkomt? Zit je met levensvragen? Dan kan personal coaching iets voor jou zijn. Door middel van confrontatie en spiegelen leer ik je beter naar jezelf te kijken. Het doel is om je eigen handelen beter te begrijpen, meer inzicht te krijgen en te leren handelen naar je inzicht, waardoor je een betere kwaliteit van leven zult bereiken. Ik maak onder meer gebruik van Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Provocatief coachen. Hierdoor ben ik in mijn aanpak direct, confronterend en ik maak veel gebruik van humor.

Work-Life Balans

Nederland kent steeds meer werkende moeders: ambitieuze vrouwen die hun (drukke) baan combineren met hun gezin. Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke en psychische klachten rondom een zwangerschap en het krijgen van kinderen zorgen voor een bovengemiddeld verzuim. Door hier tijdig aandacht aan te besteden, kan uitval worden gereduceerd of voorkomen.

In de praktijk is gebleken dat vrouwen moeite hebben alle ballen in de lucht te houden en niet in staat blijken zelfstandig oplossingen te bedenken of door te voeren. Ze leggen de lat hoog en hebben al snel het gevoel van falen als ze iets niet kunnen doen. Tegelijkertijd heersen er ‘ongeschreven regels’ die maken dat de vrouwen zich in bochten wringen, terwijl deze regels geen harde eisen zijn. Dit bespreekbaar maken en tot inzicht komen over eigen gedrag is onder andere onderwerp van de coaching. Het resultaat is dat vrouwen betere keuzes kunnen maken en meer voor zichzelf gaan zorgen, waardoor ze meer balans gaan ervaren en klachten kunnen worden voorkomen.