LEVEN is het meervoud van LEF

Je leven over een andere boeg?
Aan je problemen werken?
Iets nieuws leren?
Daar is LEF voor nodig!

Het lef hebben om naar jezelf te kijken, jezelf leren begrijpen en een duurzame verandering ondergaan.

In mijn aanpak zijn een aantal waarden van belang. Maatwerk leveren is daar een van. Steeds op zoek gaan naar de juiste aanpak voor een vraag, waarbij er out-of-the box gedacht wordt. Samen met de opdrachtgever zoeken wij naar de exacte vraag achter een probleem of situatie en daarvoor bedenken we de juiste aanpak.

In de coaching wordt er niet afgewacht of te lang stilgestaan bij het verleden, maar geven we keuzes en sturen we op het nemen van regie.

 

Wij geloven in een directieve werkwijze, waarbij humor en overdrijving belangrijke ingrediënten zijn om tot succes te komen. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarin er teruggekeken dient te worden, echter dit is niet ons uitgangspunt. Dit vertaalt zich ook in de trainingen die wij verzorgen, waar doelgericht gewerkt wordt aan inzicht en vaardigheden die direct toepasbaar zijn. Bovendien is het bij trainingen net zo belangrijk dat deelnemers een leuke dag hebben.

De veranderingsprocessen zijn ingrijpend en hebben ook betrekking op de omgeving. Daarom wordt de omgeving (leidinggevende, collega’s, partner) daar waar mogelijk bij het proces betrokken.