LEVEN is het meervoud van LEF

Je leven over een andere boeg?
Aan je problemen werken?
Iets nieuws leren?
Daar is LEF voor nodig!

Het lef hebben om naar jezelf te kijken, jezelf leren begrijpen en een duurzame verandering ondergaan.

In mijn aanpak zijn een aantal waarden van belang. Maatwerk leveren is daar een van. Steeds op zoek gaan naar de juiste aanpak voor een vraag, waarbij er out-of-the box gedacht wordt. Samen met jou of je werkgever zoeken wij naar de exacte vraag achter een probleem of situatie en daarvoor bedenken we de juiste aanpak.

 

 

In ons werk staat de mens centraal, altijd in de context van zijn omgeving of voorgeschiedenis. De veranderingsprocessen als gevolg van een interventie zijn soms ingrijpend en we betrekken waar nodig de omgeving erbij (leidinggevende, collega’s, partner). We kijken terug én vooruit. Dit betekent dat we werken aan inzicht, maar dat we ook doelen stellen die gedragsverandering teweeg brengen. Humor, oprechte interesse en enthousiasme zijn belangrijke ingrediënten om succes te boeken. 

Bij trainingen wordt doelgericht gewerkt aan inzicht en vaardigheden die direct toepasbaar zijn. Bovendien is het bij trainingen ook belangrijk dat deelnemers een plezierige dag met elkaar hebben.