Training met LEF

De trainingen die LEF coaching en training aanbiedt, zijn in principe allemaal anders. Immers, elke doelgroep en elke specifieke trainingsvraag is weer anders en vraagt om een maatwerkoplossing. Desondanks zijn er natuurlijk een aantal standaardtrainingen die eenvoudig in verschillende settingss ingezet kunnen worden, eventueel met enige aanpassingen. Deze trainingen staan op deze website vermeld.  Neem voor andere trainingsvragen vooral contact met ons op! 

Teamsamenwerking

Voor trainingen op het gebied van communicatie en teamsamenwerking, maken wij gebruik van DISC. Dit instrument brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart en op basis hiervan wordt op een eenvoudige wijze inzicht gegeven in het eigen gedrag en dat van anderen.

Het doel van een DISC workshop is dat de deelnemers inzicht krijgen in eigen gedrag en andermans gedrag. Hierdoor leren ze hun communicatie aan te passen aan de ander, waardoor ze effectiever kunnen samenwerken. Bovendien leren ze niet alleen over zichzelf en elkaar, maar is de theorie ook toepasbaar op communicatie in bredere zin. Denk daarbij aan een betere klantcommunicatie, betere verkoopresultaten, betere persoonlijke relaties. Het uitgangspunt daarbij is dat wanneer mensen meer inzicht krijgen in voorkeursstijlen van zichzelf en anderen, ze meer begrip kunnen opbrengen voor keuzes van anderen en beter aan kunnen sluiten bij behoeften van anderen.

Onze ervaring is dat DISC een zeer waardevol instrument is bij communicatie en teamsamenwerking. Het is eenvoudig en praktisch inzetbaar. In hoeverre de organisatie erdoor veranderd op blijvende wijze hangt of staat bij opvolging. DISC is een taal die je leert spreken en waarmee je moet blijven oefenen om te zorgen dat het beklijft.

Work-Life balans

Nederland kent steeds meer werkende moeders: ambitieuze vrouwen die hun (drukke) baan combineren met hun gezin. Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke en psychische klachten rondom een zwangerschap en het krijgen van kinderen zorgen voor een bovengemiddeld verzuim. Door hier tijdig aandacht aan te besteden, kan uitval worden gereduceerd of voorkomen.   Nederland kent steeds meer werkende moeders: ambitieuze vrouwen die hun (drukke) baan combineren met hun gezin. Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke en psychische klachten rondom een zwangerschap en het krijgen van kinderen zorgen voor een bovengemiddeld verzuim. Door hier tijdig aandacht aan te besteden, kan uitval worden gereduceerd of voorkomen.   
In de praktijk is gebleken dat vrouwen moeite hebben alle ballen in de lucht te houden en niet in staat blijken zelfstandig oplossingen te bedenken of door te voeren. Ze leggen de lat hoog en hebben al snel het gevoel van falen als ze iets niet kunnen doen. Tegelijkertijd heersen er ‘ongeschreven regels’ die maken dat de vrouwen zich in bochten wringen, terwijl deze regels geen harde eisen zijn. Dit bespreekbaar maken en tot inzicht komen over eigen gedrag is onder andere onderwerp van de coaching. Het resultaat is dat vrouwen betere keuzes kunnen maken en meer voor zichzelf gaan zorgen, waardoor ze meer balans gaan ervaren en klachten kunnen worden voorkomen. 
Voorafgaand aan de training krijgen de vrouwen een korte vragenlijst toegezonden om inzage te krijgen in de aard van de problematiek rondom work-life balans. Denk hierbij aan thema’s als: 

– Time management 
– Stress management 
– Loopbaanvragen 
– Partner-relatie uitdagingen 
– Gezonde lifestyle 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er op interactieve wijze ingegaan op de problematiek van de groep, wordt er ingegaan op theorie en wordt er vooral discussie op gang gebracht. Door meer openheid te creëren voor de problemen waar ze tegenaan lopen, kunnen de vrouwen elkaar helpen. De inhoud van de tweede bijeenkomst wordt samen met de groep bepaald. Aan het einde heeft elke deelnemer persoonlijke concrete acties voor zichzelf.

Stresshantering/omgaan met werkdruk

In deze training leren de deelnemers op een andere/gezondere manier met stress om te gaan. Ze leren hoe ze hun overtuigingen en denkpatronen kunnen beïnvloeden. Ook leren ze hoe ze beter kunnen ontspannen en efficiënter met hun tijd om kunnen gaan. Hierbij hoort ook een stukje assertiviteit. Aan het einde van de training weten cursisten  beter hoe ze met stress om kunnent gaan en reageren ze meer ontspannen op druk. Verder kunnen ze beter prioriteiten stellen en reageren ze assertiever. De training is zeer geschikt om uitval door stress en/of werkdruk te voorkomen, maar wordt ook ingezet bij mensen die reeds uitgevallen zijn met stressklachten.